Danske Snedker- og Tømrermestre


Vig Vnduer ApS er medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre. Det betyder, at det arbejde, vi udfører for private kunder, er omfattet afHåndværkergaranti, som er en ekstra sikkerhed for dig som kunde.


Håndværkergaranti dækker kundernes tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 100.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.


Som medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre er vi som virksomhed forpligtet til at levere vel udført snedker- og tømrerarbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. Vi er endvidere forpligtet til at efterleve en eventuel kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn samt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen. Dette er forpligtelser, vi som virksomhed selv har været med til at påtage os for at give vores kunder maksimal sikkerhed for godt og veludført håndværk.


Du kan læse mere på Håndværkergaranti